>> Main Menu <<

 
 • Home
 •  
 • Beauty
 •  
 • Exercise
 •  
 • Webboard
 •  
 • Contact
 • Slide 1
  Slide 2
  Slide 3
   

  วารีบำบัด อานุภาพแห่งสายน้ำ

  วารีบำบัด อานุภาพแห่งสายน้ำ
   

   วารีบำบัด เป็นการนำเอาคุณสมบัติของน้ำ มาใช้อย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย วารีบำบัดมีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่า น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายคนเรา และยังมีอยู่ในอาหารส่วนใหญ่ น้ำไม่ว่าจะอยู่ในรูปเป็นของเหลว น้ำแข็ง หรือไอน้ำ สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยผ่อนคลาย กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด กำจัดของเสียออกจากร่างกาย ลดอาการปวดเกร็ง ปัจจุบันมีการนำเอาวารีบำบัดมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งการรักษาโรค เสริมสุขภาพ เสริมความงาม 

    ความเป็นมาของวารีบำบัด


        วารีบำบัด มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในสมัยฮิโปเครติสมีหลักฐานเก่าๆว่า ชาวโรมันใช้น้ำในการรักษาโรคต่างๆ มีการใช้สถานวารีบำบัดกันอย่างแพร่หลาย ทั้งเพื่อเสริมสุขภาพและเป็นที่พบปะสังสรรค์ในวงสังคม

        วารีบำบัด เป็นศาสตร์ที่สืบทอดมาจากยุคกรีกและโรมัน ได้แพร่ไปสู่ยุโรปภาคตะวันออก กลายเป็นการอบไอน้ำแบบรัสเซีย (Russian bath) และการอบซาวน่าแบบฟินแลนด์ (Finnish bath) มาภายหลังได้รับการพัฒนาเพื่อการบำบัดรักษาโรคโดย วินเซนต์ เพรียนสนิตช และ เซบัสเตียน คไนป์ ชาวเยอรมัน    กลไกควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย

        ร่างกายมีการควบคุมอุณหภูมิโดยผ่านกลไกของระบบประสาทอัตโนมัติที่อยู่ในสมองส่วนกลาง ในส่วนที่เรียกว่า "ฮัยโปราลามัส" ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมระดับอุณหภูมิของร่างกายทั้งหมด โดยตอบสนองต่อสัญญาณประสาทที่รับรู้ ความรู้สึกร้อน หนาว 

        เราทุกคนคงเคยแช่น้ำอุ่นให้ตัวเองรู้สึกสบายขึ้น เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดและความเมื่อยล้าของแขนขา หรือใช้น้ำเย็นรดตัวเพื่อปลุกให้ตัวเองรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้น เคยสังเกตหรือไม่ว่าบางคนหวังอาบน้ำอุ่นให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่าแต่กลับหลับอย่างสนิท เป็นเพราะว่าความร้อนและความเย็นนี้มีผลต่อร่างกายคือ 

        1. ความเย็น มีผลต่อร่างกายในเชิงกระตุ้นเร้า มีผลสืบเนื่องทำให้เกิดความแจ่มใส เสริมสร้างร่างกายและทำให้กระปรี้กระเปร่า 

        2. ความร้อน มีผลในเชิงกระตุ้นเร้าเช่นกัน แต่มีผลสืบเนื่องทำให้ง่วงเหงาเศร้าซึมและอ่อนล้า 


  ร่างกายของเราตอบสนองต่อน้ำที่มีอุณหภูมิต่างกันและแรงดันต่างกัน 2 ขั้นตอนคือ

        - ขั้นตอนแรก เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งคุกคามจากภายนอก เป็นปฏิกิริยาป้องกันตนเองของร่างกาย เช่น เมื่อน้ำเย็นจัดสัมผัสกับผิวหนัง ร่างกายจะป้องกันการสูญเสียความร้อนด้านการตีบตันของเส้นเลือดที่ผิวหนังเฉพาะที่ ตรงข้ามถ้าผิวหนังถูกความร้อน เส้นเลือดบริเวณนั้นจะขยายตัวเพื่อต้านความร้อน

        - ขั้นตอนที่สอง ถ้าช่วงแรกเกิดช่วงระยะสั้นๆประมาณ 20 นาที ช่วงที่สองจะเกิดปฏิกิริยาตรงข้าม เช่น - เมื่อโดนความเย็น ปฏิกิริยาช่วงแรกจะทำให้เส้นเลือดที่ผิวหนังระดับตื้นตีบตัว ส่วนระดับลึกจะขยายตัว ผิวหนังซีด ปฏิกิริยาช่วงต่อมาเส้นเลือดระดับตื้นจะขยายตัวและระดับลึกจะตีบตัว ผิวหนังจะเป็นสีแดง เมื่อโดนความร้อน ปฏิกิริยาช่วงแรงจะทำให้เส้นเลือดที่ผิวหนังระดับตื้นขยายตัว ส่วนระดับลึกจะตีบตัว ผิวหนังจะแดง ปฏิกิริยาช่วงต่อมาเส้นเลือดระดับตื้นจะตีบตัวและระดับลึกจะขยายตัว ผิวหนังจะซีด

        ดังนั้น กลไกทั้ง 2 แบบจึงนำมาใช้ในการบำบัด เช่น การรุกเร้า กระตุ้น อาจใช้ความร้อนหรือความเย็น ซึ่งจะทำให้ผลสืบเนื่องที่แตกต่างกัน 

    การนำมาใช้บำบัด

       1. ผลเบื้องต้นในเชิงกระตุ้นเร้าต่อร่างกาย มักนิยมใช้น้ำร้อนสลับกับน้ำเย็นอย่างต่อเนื่อง แต่ละครั้งจะใช้เวลาสั้นๆ การใช้น้ำเย็นจะใช้ดึงอุณหภูมิของผิวหนังกลับสู่อุณหภูมิปกติก่อนได้รับความร้อน ซึ่งใช้ได้ผลกับคนไข้ที่อ่อนเพลีย หมดแรง คนไข้เป็นลมชัก ช๊อก คนจมน้ำ คนที่หายใจไม่ออก แต่ไม่นิยมใช้รักษาคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจ ผู้สูงอายุและเด็ก

       2. ผลเบื้องต้นในเชิงกระตุ้นเร้าเฉพาะบริเวณ เช่น การใช้น้ำเย็นๆจัดประคบบริเวณหน้าอกและหลังเป็นเวลาสั้นๆ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเนื่องจากกระตุ้นการทำงานของหัวใจให้กลับคืนมาในภาวะที่หัวใจล้มเหลวกระทันหัน การใช้ความเย็นจัดๆประคบส่วนต่าง เช่น มือ แก้ม ลำตัว กระตุ้นให้คนไข้ที่กำลังสลบฟื้นสติได้ การประคบด้วยความเย็นจัดๆบริเวณเต้านม สามารถกระตุ้นให้มดลูกบีบตัวช่วยเร่งการคลอดบุตรในกรณีที่คลอดช้าเพราะมดลูกไม่ทำงาน


    ว า รี บำ บั ด กั บ ก า ร รั ก ษ า โ ร ค 

    การอาบเหงื่อหรืออบซาวน่า 

         หลังจากอบซาวน่า ประมาณ 10-20 นาที เมื่อเหงื่อออกมากให้อาบน้ำเย็นจากฝักบัว หรือกระโจนลงในอ่างน้ำเย็น ซึ่งน้ำเย็นจะช่วยให้เร่งการหมุนเวียนของเลือดได้ดี ปลุกเร้าให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า ควรอบไอน้ำสลับกับการอาบน้ำเย็นไปมา 1-3 รอบและจบลงด้วยการอาบน้ำเย็น การซาวน่าเป็นวิธีการกระตุ้นการหมุนเวียนของเลือดได้ดี ช่วยกระตุ้นการทำงานของผิวหนัง กระตุ้นการหายใจและทำให้ผ่อนคลาย หลับสนิท

    การสูดไอน้ำ 

        มักใช้กับอาการเกี่ยวกับปอดและมักใช้ร่วมกับสมุนไพรหลายชนิด โดยนำเอาสมุนไพรมาเคี่ยวและนำหม้อยาที่ต้มไว้ มาวางบนโต๊ะเตี้ยๆเปิดฝาออก ให้คนไข้นั่งในท่าที่ก้มหน้ารอรับไอน้ำได้ถนัด นำผ้าขนหนูมาคลุมไว้เหนือศีรษะของคนไข้ แล้วให้หายใจยาวๆลึกๆ ประมาณ 5-15 นาที จะทำให้ปอดสดชื่นขึ้น

    บรรเทาปัสสาวะอักเสบ 

        1. ดื่มน้ำมากๆ 
        2. ดื่มน้ำคั้นจากแตงโมสด ๆ 
        3. น้ำต้มหนวดข้าวโพด 
        4. กินมะละกอมากๆ และดื่มน้ำลูกพรุน 

    อ่างน้ำวน จากุซชี 

        ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือ ส่วนแรก หัวฉีดที่พ่นน้ำแรงๆออกมากระทบร่างกาย จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทและเส้นเลือดตามผิวกาย ทำให้การหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น ส่วนที่สอง ท่อพ่นอากาศ เพื่อเกิดฟองอากาศทั่วทั้งสระ ทำให้ในสระมีปริมาณออกซิเจนมากขึ้น

    การประคบ 

        นักบำบัดใช้การประคบร้อนเพื่อทำให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะที่มีอาการบวม และเพื่อกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย เนื่องจากความร้อนจะทำให้เหงื่อออกและรูขุมขนเปิด โดยนำผ้าจุ่มลงในน้ำร้อนกำลังดี ห่อบริเวณที่เจ็บแล้วทิ้งไว้จนผ้าเย็น การประคบเย็นเพื่อทำให้หลอดเลือดหดตัวและบรรเทาอาการอักเสบ โดยนำผ้าจุ่มลงในน้ำเย็นจัด แล้วประคบส่วนที่อักเสบเป็นเวลานานหลายชั่วโมง อาจใช้เข็มกลัดกลัดไว้ หรือใช้ผ้ายืดพันทับบริเวณนั้น

        สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับวารีบำบัด คือ ..บ้าน.. โดยใช้เทคนิคการดูแลรักษาตัวเอง ในสถานฟื้นฟูสุขภาพและโรงพยาบาลโรคจิตบางแห่งจะใช้วารีบำบัดเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมบำบัดในการรักษาอาการปวด โดยใช้น้ำอุ่นในห้องมืดซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีสมาธิในการฝึกหายใจ และการบริหารอื่นๆ หรือใช้อ่างลอยตัวเพื่อบรรเทาอาการผู้ป่วยที่หงุดหงิด กระสับกระส่ายอย่างรุนแรง ในปัจจุบันศูนย์สุขภาพและสปาบางแห่งใช้วารีบำบัดในการรักษาอาการเมื่อยกล้ามเนื้อและปวดข้อ โดยการใช้ฝักบัวและไอน้ำหรืออ่างน้ำวนหลังการออกกำลังกายเป็นการช่วยให้ผู้ที่มาออกกำลังกายได้รับความสดชื่น กระปรี้กระเปร่าอีกด้วย

   
  บทความในหมวดเดียวกัน
  ระบบย่อยดีด้วยการนวด
  มือชา อาการไม่ธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ
  ลูกประคบทำเอง! ความสุขง่ายๆ ช่วยคลายปวด
  6 ท่าบริหารสู้ปวด
  กดจุดคลายเครียดสำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศ
  นวดกระตุ้นฝ่าเท้า...แสนผ่อนคลาย
  ดอกไม้ 6 ชนิด ช่วยบำบัดสุขภาพ
  ดูแลสุขภาพเท้า ด้วยวารีบำบัด
   
  Share
  เปิดอ่าน 1440 ครั้ง 
   
   บทความที่เกี่ยวข้อง
  ระบบย่อยดีด้วยการนวด
  มือชา อาการไม่ธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ
  ลูกประคบทำเอง! ความสุขง่ายๆ ช่วยคลายปวด
  6 ท่าบริหารสู้ปวด
  กดจุดคลายเครียดสำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศ
  วารีบำบัด อานุภาพแห่งสายน้ำ
  นวดกระตุ้นฝ่าเท้า...แสนผ่อนคลาย
  ดอกไม้ 6 ชนิด ช่วยบำบัดสุขภาพ
  ดูแลสุขภาพเท้า ด้วยวารีบำบัด
  8 ขั้นตอนการนวดหน้า
   
   บทความที่ถูกเปิดอ่านบ่อย
  โรคเครียด (Psychosomatic Disorders)
  โรคกระเพาะ
  น้ำสตรอเบอรี่ปั่น
  สุขภาพเล็บบอกโรคได้
  การอ่านผลตรวจเลือด
  กฎทองของการทำผมไปงานแต่งงาน
  การกระโดดเชือก
  ประโยชน์ของปลาทู
  ปฐมพยาบาลกรณีสำลักควันไฟ
  ปัญหาเด็กติดเกมส์
  Home  |  Beauty  |  Exercise  |  Webboard  |  Contact
  Copyright © 2010 Healththai.com. All Rights reserve.