>> Main Menu <<

 
 • Home
 •  
 • Beauty
 •  
 • Exercise
 •  
 • Webboard
 •  
 • Contact
 • Slide 1
  Slide 2
  Slide 3
   

  ดูแลอย่างไร ให้บาดแผลหายเร็ว

  ดูแลอย่างไร ให้บาดแผลหายเร็ว
   

   
              การท้าความสะอาด จัดเก็บบ้านและข้าวของเครื่องใช้ภายหลังน้้าท่วม อาจท้าให้เกิดอุบัติเหตุและบาดแผลได้ หากดูแลบาดแผลไม่ดี อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลเป็นหนองจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หากเป็นแผลเรื้อรัง เนื้อเยื่อเกิดการเน่า ท้าให้อาจต้องตัดอวัยวะส่วนนั้นทิ้งไป หรือเสียชีวิตได้ และหากมีเชื้อโรคบาดทะยักเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล อาจท้าให้เสียชีวิตได้เช่นกัน ดังนั้น จึงควรได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเพื่อป้องกันเชื้อโรคบาดทะยักทุก 10 ปี ต้องระลึกเสมอว่า ไม่ว่าแผลเล็กหรือแผลใหญ่ หากปนเปื้อนสิ่งสกปรก เชื้อโรค อาจเป็นบาดทะยักได้ ให้ขอค้าแนะน้าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เรื่องวัคซีนบาดทะยักด้วย

      การปฏิบัติเมื่อเกิดบาดแผล

          แผลข่วน แผลถลอก หรือแผลแยกของผิวหนังที่ไม่ลึก จะมีเลือดออกเล็กน้อยและหยุดเองได้ แผลพวกนี้ไม่ค่อยมีอันตราย ให้ท้าความสะอาดบาดแผล โดยใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน ไม่จ้าเป็นต้องปิดแผล แผลจะหายเอง

          แผลฉีกขาด เป็นแผลที่เกิดจากแรงกระแทก หากเป็นวัสดุที่ไม่มีคม แผลมักฉีกขาดขอบกระรุ่งกระริ่ง แผลชนิดนี้เนื้อเยื่อถูกท้าลายและมีโอกาสติดเชื้อมาก ควรท้าความสะอาดบาดแผลให้สะอาด ถ้าบาดแผลลึกมากควรน้าส่งโรงพยาบาล เพราะผู้ป่วยอาจได้รับอันตรายจากการติดเชื้อโรคได้

      การท้าความสะอาดบาดแผล

        - ล้างมือให้สะอาดก่อนท้าแผล เพื่อช่วยลดจ้านวนเชื้อโรคที่มือ
        - ล้างบาดแผลด้วยน้้าสะอาด ซับให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
        - ใช้ส้าลีสะอาดชุบน้้ายาแอลกอฮอล์เช็ดรอบๆ แผลโดยเช็ดจากข้างในวนมาข้างนอกทางเดียว ไม่ต้องเช็ดลงบนแผล
        - ใส่ยาฆ่าเชื้อโรค เช่น เบตาดีน ลงบนแผล เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อ
        - ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ หรือผ้ากอซ ไม่ใช้ส้าลีปิดแผล เพราะเมื่อแผลแห้งแล้วจะติดกับส้าลี ท้าให้ดึงออกยาก เกิดความเจ็บปวดและอาจท้าให้เลือดไหลได้อีก
        - ทำความสะอาดแผลเป็นประจ้าทุกวัน
        - หลีกเลี่ยงไม่ให้แผลสกปรก หรือเปียกน้้า เพราะอาจท้าให้แผลเกิดการอักเสบ เป็นหนอง หรือหายช้า
        - สังเกตอาการอักเสบของบาดแผล เช่น บวม แดง ร้อน สีผิวของบาดแผลเปลี่ยนไป มีหนอง ควรรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรักษาต่อไป
        - ปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อประเมินว่า จ้าเป็นต้องรับวัคซีนป้องกันบาดทะยักหรือไม่

   
  บทความในหมวดเดียวกัน
  จัดการสิ่งแปลกปลอมเข้าตา
  วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกน้ำกรด
  ก้างติดคอ
  หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล
  การช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ
  วิธีช่วยเหลือคนเลือดกำเดาไหล เบื้องต้น
  ปฐมพยาบาลกรณีสำลักควันไฟ
  การปฐมพยาบาลผู้ถูกงูกัด
   
  Share
  เปิดอ่าน 1222 ครั้ง 
   
   บทความที่เกี่ยวข้อง
  จัดการสิ่งแปลกปลอมเข้าตา
  ดูแลอย่างไร ให้บาดแผลหายเร็ว
  วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกน้ำกรด
  ก้างติดคอ
  หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล
  การช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ
  วิธีช่วยเหลือคนเลือดกำเดาไหล เบื้องต้น
  ปฐมพยาบาลกรณีสำลักควันไฟ
  การปฐมพยาบาลผู้ถูกงูกัด
  ปฐมพยาบาลผู้จมน้ำ
   
   บทความที่ถูกเปิดอ่านบ่อย
  โรคเครียด (Psychosomatic Disorders)
  โรคกระเพาะ
  น้ำสตรอเบอรี่ปั่น
  สุขภาพเล็บบอกโรคได้
  การอ่านผลตรวจเลือด
  กฎทองของการทำผมไปงานแต่งงาน
  การกระโดดเชือก
  ประโยชน์ของปลาทู
  ปฐมพยาบาลกรณีสำลักควันไฟ
  แก้ปัญหารูขุมขนกว้าง
  Home  |  Beauty  |  Exercise  |  Webboard  |  Contact
  Copyright © 2010 Healththai.com. All Rights reserve.