>> Main Menu <<

 
 • Home
 •  
 • Beauty
 •  
 • Exercise
 •  
 • Webboard
 •  
 • Contact
 • Slide 1
  Slide 2
  Slide 3
   

  สุขภาพจิตคนไทย

  สุขภาพจิตคนไทย
   

   จากสถิติของกรมสุขภาพจิตเรื่องผู้มาเข้ารับบริการผู้ป่วยใหม่ของภาครัฐคือในโรงพยาบาลจิตเวชนั้น ในช่วงปี 2553-2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 (จากตัวเลข 70,717 ราย เป็น 88,432 ราย) นั่นหมายถึงผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชจึงสามารถเข้าถึงบริการได้ แต่หากมองอีกนัยหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าเกิดจากโรคทางจิตเวชที่เพิ่มขึ้น

  ส่วนสถิติจำนวนการฆ่าตัวตายของคนไทยต่อประชากร 100,000 คน พบว่าตั้งแต่ปี 2006-2010 อยู่ที่ 5.9 คนต่อประชากร 100,000 คนมาตลอด ไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ได้ลดลง นั่นแสดงว่าปัญหาด้านสุขภาพจิตไม่ได้ดีขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

  ภาวะสุขภาพจิตคนไทยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ตามสภาวะแวดล้อมและวิถีชีวิตคือ ชีวิตคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ หรือหัวเมืองหลักๆ ของไทย เราจะพบว่าวิถีชีวิตของคนเมืองมักเคร่งเครียด ต้องแข่งกับเวลาและแข่งขันกับคนอื่น อีกทั้งค่าครองชีพที่ถีบตัวสูงขึ้น ทำให้คนเมืองต้องแบกรับภาระต่างๆ มากขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้หลายๆ คนเกิดภาวะเครียด และบางรายไปหาทางออกที่ผิดๆ เช่น ดื่มสุรา หรือใช้สารเสพติดเพื่อระบายความเครียด

  ส่วนชีวิตคนต่างจังหวัด แม้ว่าค่าครองชีพสูงขึ้น แต่พวกเขาเหล่านั้นไม่ต้องแข่งขันหรือชิงดีชิงเด่นกับใคร ใช้ชีวิตอยู่แบบพอเพียง อีกทั้งยังเป็นสังคมแบบไทยดั้งเดิม คือมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใกล้ชิดศาสนา ทำให้คนต่างจังหวัดมีภาวะความเครียดน้อยกว่าคนเมือง

  ปัจจัยหลักๆ ที่เป็นตัวกำหนดว่าสุขภาพจิตของคนไทยมีทิศทางเป็นอย่างไร คงต้องมองจากเรื่องใกล้ตัวในชีวิต ประจำวัน ซึ่งหนีไม่พ้นเรื่องของปัจจัย 4 หรือชีวิตความเป็นอยู่นั่นเอง ปัญหาความเครียดเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ภาวะว่างงาน ปัญหาการเมือง ไม่มีที่อยู่อาศัย ปัญหาอาชญากรรมและสารเสพติด หากหลายๆ ฝ่ายช่วยกันทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นในทุกด้าน ย่อมส่งผลถึงความสุขของคนไทย ก็จะทำให้สุขภาพจิตของคนไทยดีขึ้นได้

  โดยทั่วไปเราจะพบอุบัติการณ์การเกิดโรคทางจิตเวชประมาณร้อยละ 4 ของประชากร และพบว่าส่วนใหญ่เกิดในช่วงอายุ 18-25 ปี ในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย แต่ในไทยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากในปัจจุบันคือปัญหาด้านยาเสพติด ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อสมองและทำให้เกิดอาการทางจิตได้ และเป็นไปได้ว่าในอนาคตผู้ป่วยทางจิตเวชจะเพิ่มขึ้นจากการใช้ยาเสพติด ซึ่งน่าเป็นห่วงมากสำหรับอนาคตของประเทศไทย

  คนไทยป่วยด้วยโรคทางจิตเวช 5 อันดับแรก ดังนี้ 1. โรคซึมเศร้า (Depression) 2. โรคจิตเภท (Schizophrenia) 3.โรควิตกกังวล (Anxiety) 4. โรคจิตเวชเนื่องมาจากสารเสพติด (Substance Induced Men tal Illness) 5.โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (Bipolar Disorder)

  แต่ปัจจุบันพบว่าปัญหาสุรายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสารเหล่านั้นมีผลกระทบต่อการทำงานของสมองและทำให้เกิดโรคทางจิตเวชได้ อาทิ โรคจิต psychosis โรคความผิดปรกติของอารมณ์ Mood Disor der ซึ่งแนวโน้มของสังคมไทยเริ่มมีปัญหาโรคทางจิตเวชจากสารเสพติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ควรต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

  วิธีการสังเกตว่ามีปัญหาด้านจิตเวชหรือไม่ควรเริ่มต้นสังเกตจากตัวเองก่อน เช่น นอน ไม่หลับ เบื่ออาหาร จิตใจหดหู่ หงุดหงิดง่าย เหม่อลอย ขาดสมาธิ หน้าที่การงานหรือการเรียนตกลง นั่นอาจแสดงว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะเครียด แต่ถ้าคนใกล้ชิดมีอาการผิดสังเกต เช่น นอนไม่หลับ เดินไปเดินมา พฤติกรรมแปลกๆ เช่น พูดคนเดียว หวาดระแวง เก็บตัว ไม่สุงสิงกับใคร ทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นคนสดใสร่าเริง หรือในบางคนมีอารมณ์แปรปรวนง่าย บ่นอยากตาย นั่นอาจแสดงว่าคนใกล้ชิดของคุณน่าจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต

  หากบุคคลใกล้ชิดเริ่มมีอาการเครียด วิตกกังวล ควรพูดคุยรับฟังปัญหาหรือพากันไปทำกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความ เพลิดเพลิน แต่ถ้าความเครียดนั้นเกิดขึ้นในที่ทำงาน หรือเกิดจากงานประจำที่ทำ ควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง เพื่อให้มีพลังมาต่อสู้กับงานต่อไปได้ แต่หากมีอาการมาก หงุดหงิด ก้าวร้าว พฤติกรรมเปลี่ยนไป ควรไปพบจิตแพทย์เพื่อทำการตรวจ วินิจฉัยรักษาต่อไป

   

  ที่มา : http://www.thaihealth.or.th

   
  บทความในหมวดเดียวกัน
  เบาหวานพุ่ง 3 ล้านคน เฉพาะคนกรุง 5 แสน อนาคตเด็กเสี่ยงเป็นเพิ่มขึ้น
  คนไทยอ้วนพุ่ง 7 เท่า โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง
  คนไทยเป็นเบาหวาน 3 ล้านคน ชี้แนวโน้มเพิ่ม
  ปลัด สธ.เผยสถิติคนไทย 4 ล้านคน ร่ำรวยโรค
  สธ. เผย โรคมะเร็งคร่าชีวิตคนไทยมากเป็นอันดับ 1 ปีละกว่า 55,000 ราย
  สถิติโรคมะเร็งของประเทศไทย
  เด็กเป็นโรคอ้วนสูงขึ้นมาก
   
  Share
  เปิดอ่าน 1173 ครั้ง 
   
   บทความที่เกี่ยวข้อง
  สุขภาพจิตคนไทย
  เบาหวานพุ่ง 3 ล้านคน เฉพาะคนกรุง 5 แสน อนาคตเด็กเสี่ยงเป็นเพิ่มขึ้น
  คนไทยอ้วนพุ่ง 7 เท่า โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง
  คนไทยเป็นเบาหวาน 3 ล้านคน ชี้แนวโน้มเพิ่ม
  ปลัด สธ.เผยสถิติคนไทย 4 ล้านคน ร่ำรวยโรค
  สธ. เผย โรคมะเร็งคร่าชีวิตคนไทยมากเป็นอันดับ 1 ปีละกว่า 55,000 ราย
  สถิติโรคมะเร็งของประเทศไทย
  เด็กเป็นโรคอ้วนสูงขึ้นมาก
   
   บทความที่ถูกเปิดอ่านบ่อย
  โรคเครียด (Psychosomatic Disorders)
  โรคกระเพาะ
  น้ำสตรอเบอรี่ปั่น
  สุขภาพเล็บบอกโรคได้
  การอ่านผลตรวจเลือด
  กฎทองของการทำผมไปงานแต่งงาน
  การกระโดดเชือก
  ประโยชน์ของปลาทู
  ปฐมพยาบาลกรณีสำลักควันไฟ
  แก้ปัญหารูขุมขนกว้าง
  Home  |  Beauty  |  Exercise  |  Webboard  |  Contact
  Copyright © 2010 Healththai.com. All Rights reserve.